Két macska nyer macskaélményt attól, hogy meztelen lesz

A Get Naked macska csemegék már gabonamentesek és új megjelenésűek. Két Catster macska megnyeri bármelyik két zsák Get Naked Cat Treats választását. A választási lehetőségek a következők: Urinary Health ropogós kezelések, Furball Relief lágy csemegék, Súlykezelés ropogós kezelések és Cica Health lágy csemegék.


Tudjon meg többet az új Get Naked gabonamentes háziállat-kezelési képletről online, és kövesse az NPIC Facebook-oldalát, ahol különleges ajánlatokat és további információkat talál a vállalat természetes természetes termékeiről.


WIN SZERELJEN MÁR NÉLKÜLI MACSKA KEZELÉSEKETHIVATALOS SZABÁLYOK


NEM SZÜKSÉGES VÁSÁRLÁS A BELÉPÉSHEZ. A vásárlás nem javítja nyerési esélyeit.Szponzor:A „Nyerj meztelen macskát nyereményjátékkal” („Nyereményjáték”) szponzorát a Lumina Media, 2030 Main Street, Suite 1400, Irvine, Kalifornia 92614 („Szponzor”) látja el. Az NPIC biztosítja a nyereményjátékban kiosztandó díjakat.


Sorsolás nevezési ideje:A nyereményjáték csendes-óceáni idő szerint („PT”) 12: 01: 01-kor kezdődik 2016. 09. 09. és 16: 59: 59: 59-kor ér véget 2016. 09. 30-án („A nyereményjáték belépési ideje”).

Jogosultság:Sorsolás csak az Egyesült Államok 50 országának vagy a Columbia körzetnek a belépéskor 21 éves vagy annál idősebb legális lakosai számára nyílik lehetőség. A Szponzor, az NPIC („Előléptetési egységek”) alkalmazottai és azok megfelelő tisztviselői, valamint a Szponzor igazgatói és közvetlen családtagjaik (házastárs, szülők, testvérek és gyermekek) vagy háztartások nem vehetnek részt. A nyereményjátékra az összes vonatkozó szövetségi, állami és helyi törvény és szabályozás vonatkozik. Érvénytelen, ahol a törvény tiltja.


Belépés módja:A nyereményjáték nevezési ideje alatt küldje el kapcsolattartási adatait és a fogorvosi rágótípus preferenciáját („Téma”) a nevezési lap oldalán található online beküldési űrlap használatával, amely tartalmazza a nevet, levelezési címet, telefonszámot és e-mail címet. A nevezési lapot vagy a benyújtott információkat együttesen „Bejegyzéseknek” nevezik, és a Pályázatot benyújtó egyén a „Nevező”. Korlát: Háztartásonként egy (1) pályamű nyújtható be. A pályaművek átvételét nem nyugtázzák vagy visszaküldik.

A nyertes kiválasztása:Két (2) nyertest véletlenszerű sorsolással választanak ki a nyereményjáték nevezési időszakában beérkezett összes jogosult pályamű közül. A sorsolás körülbelül 2016. 07. 10-én lesz. A sorsolást a Szponzor képviselői fogják lebonyolítani, akiknek döntései véglegesek és kötelezőek a jelen nyereményjátékkal kapcsolatos minden kérdésben. A nyerés esélyét a beérkezett pályázatok száma határozza meg.


Nyertesek értesítése. A potenciális egyéni nyerteseket a belépéskor megadott e-mail címen értesítjük, és 72 órán belül válaszolniuk kell a szponzor címének megadására, ha a potenciális nyertes 72 órán belül nem válaszol a nyertes értesítésére, vagy ha az e-mail kézbesíthető ( amelyet három (3) alkalommal küldünk el öt (5) napos időtartam alatt), vagy ha a résztvevőket egyébként alkalmatlannak találják, vagy ha a kiválasztott nyertes valamilyen okból nem tudja elfogadni vagy megkapni a nyereményt, a potenciális nyertes elveszíti a vonatkozó nyereményt, és egy alternatív nyertest választanak ki. A Támogató fenntartja a jogot, hogy módosítsa az értesítési eljárásokat egy alternatív nyertes kiválasztásával kapcsolatban, ha van ilyen. A nyeremény elfogadása engedélyt jelent (kivéve, ha a törvény tiltja), hogy minden győztes nevét, elnyert nyereményét, városát és államát, ahol a nyertes található, és hasonlóságát promóciós célokra további kompenzáció nélkül használják. Korlát: háztartásonként egy nyeremény.

Díj:Két (2) díjat osztanak ki két zsákból, a nyertes választása szerint a Get Naked Cat Treats (ARV: 4,99 USD). Az összes nyeremény összesített értéke 39,92 USD. A nyertesek felelősek az összes helyi, állami és szövetségi adóért, ha van ilyen. Nincs helyettesítés vagy készpénzzel egyenértékű, kivéve a szponzor kizárólagos belátása szerint. A díjat annak a személynek ítélik oda, aki a Pályázatot benyújtotta és nem átruházható.


Körülmények:A nevezők elfogadják ezeket a hivatalos szabályokat és a szponzor döntéseit, amelyek véglegesek és kötelezőek. A belépők és nevükben, valamint örököseik, végrehajtók, adminisztrátorok, jogi képviselők, jogutódok és megbízottak („Felszabadító Felek”) nevében szabadon bocsátják, megvédik és ártalmatlannak tartják a Szponzort, az NPIC-t, a Facebookot, valamint saját képviselőiket, alkalmazottak, tisztek, igazgatók és ügynökök („Felszabadított Felek”) minden cselekményből, keresetalapból, perből, közvetett vagy közvetlen kárból, ideértve a következményes károkat, az esetleges károkat, a büntető vagy példaértékű károkat, a kiadásokat, az ítéleteket, a követeléseket és az esetleges károkat. jogi vagy méltányossági igényt támaszt - akár ismert, akár ismeretlen, előre látható vagy előre nem látható - a Felszabadított Felekkel szemben, amelyek egy vagy több Felszabadító Féltől valaha is voltak, mostanában vagy ezután rendelkezhetnek, vagy lehetnek, ami bármilyen módon vagy a nevezés vagy a nevező nevezésének felhasználásából, részvételéből, elfogadásából és bármely nyeremény felhasználásából vagy visszaéléséből ered. A szponzor nem vállal felelősséget az esetleges nyomtatási vagy egyéb hibákért az ajánlat kinyomtatásában, a nyereményjáték lebonyolításában vagy a nyeremény kiírásában, vagy abban az esetben, ha a szponzor akadályozza a nyereményjáték folytatását, amint azt bármely vis maior esemény, például de nem kizárólag: tűz, áradás, földrengés, robbanás, munkaügyi vita vagy sztrájk, Isten vagy közellenség cselekedete, műholdas vagy berendezés meghibásodása, zavargás vagy polgári zavargás, terrorista fenyegetés vagy tevékenység, háború (bejelentett vagy be nem jelentett) vagy bármely szövetségi állam, , vagy a helyi önkormányzat törvényei, rendeletei vagy rendeletei, vagy bármely bíróság, vagy más, a szponzor ellenőrzése alá nem tartozó ügy végzése. A résztvevők minden felelősséget vállalnak a jelen nyereményjátékban való részvétel, vagy bármely nyeremény felhasználása vagy beváltása miatt bekövetkezett sérülésért, beleértve a halált vagy kárt, amelyet okozott vagy állítólag okozott. A manipulált vagy módosított bejegyzési anyagok / adatok, vagy a parancsfájl, a makró vagy az automatizált eszközök használata által generált tömeges bejegyzések vagy bejegyzések érvénytelenek. A Támogató nem felelős: (i) elvesztett, késői, rosszul irányított, olvashatatlan bejegyzésekért; (ii) hiba, mulasztás, megszakítás, törlés, hiba, késedelem a műveletekben vagy továbbításban, lopás vagy megsemmisítés, vagy a belépési anyagokhoz való illetéktelen hozzáférés vagy azok megváltoztatása, vagy a műszaki, hálózati, telefonos berendezések, elektronikus, számítógépes, hardveres vagy szoftveres meghibásodások bármilyenfajta, vagy a Szponzor általi bejutási információk nem megfelelő továbbítása vagy nem fogadása az interneten vagy bármely weboldalon, vagy ezek bármely kombinációjának technikai problémái vagy forgalmi torlódásai miatt; (iii) a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos vagy abból eredő sérülés vagy a Belépő vagy más személy számítógépének sérülése vagy károsodása, vagy (iv) bármely harmadik fél elmulasztása betartani a Nyereményjáték utasításait és megfelelő adminisztrációját. A szponzor fenntartja a jogot, hogy véglegesen kizárjon minden olyan nyereményjátékot, amelyet szponzorál, aki úgy véli, hogy szándékosan megsértette ezeket a hivatalos szabályokat, és / vagy megszünteti a nyereményjátékot, ha az technikailag megsérül (ideértve azt is, ha egy számítógépes vírus vagy rendszerhiba megváltoztathatatlanul rontja a nyereményjáték lebonyolítását ), és / vagy kiválasztani a nyerteseket a felmondás előtt kapott összes jogosult pályamű közül. A nyereményjátékkal kapcsolatban felmerülő minden jogi lépést vagy követelést Delaware állam illetékes bírósága előtt kell benyújtani, és a feltételeket vagy esetleges vitákat a Delaware állam törvényei szabályozzák, anélkül, hogy a bármilyen jogválasztás vagy kollíziós szabály, amely Delaware államtól eltérő bármely joghatóság törvényeinek alkalmazását okozhatja. A nyereményjátékból eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő minden vitát, követelést és kereseti okot egyedileg kell megoldani, csoportos kereset bármilyen formája nélkül. BÁRMILYEN PÁLYÁZATOT, ÍTÉLETET ÉS / VAGY DÍJT KORLÁTOZZA A TISZTELETI NÉLKÜLI ZÁRT KÖLTSÉGEKRE, AMELYEK AZ ÚJDONSÁGOK BELÉPÉSÉVEL KAPCSOLÓDNAK. RÉSZVÉTELBEN A VÁLLALKOZÓ MEGTEKINT minden jogot vagy követelést az ügyvezetõ díjainak, közvetett, különleges, büntetõ, esetleges vagy következményes belépõkároknak, akár elõre megjósolva, akár másként, sem másként. VIGYÁZAT: Bármelyik kísérlet a szponzor weblapjának károsítására, vagy annak meghatározására, hogy az átverések törvényes működése sértheti-e a büntetőjogi és polgári törvényeket, és eredményezheti a részvételtől való kizárást. Ilyen kísérletet kell végrehajtani, a szponzor fenntartja a jogorvoslatok és károk keresésének jogát (ideértve a törvény legteljesebb mértékéig terjedő ügyvédi díjakat is, ideértve a büntetőeljárást is. A szponzor elmulasztása a szabályok bármelyik rendelkezésének végrehajtása nem jelent lemondást.

Nyertes listája:A nyertesek nevéhez (online közzététel és a nyereményjáték végét követő 30 napon belül elérhető) küldjön saját címzett borítékot a Lumina Media LLC-nek, a Win Get Naked Cat Treats nyereményjáték nyerteseinek listájára, 2030 Main Street, Suite 1400, Irvine, California 92614 legkésőbb a nyereményjáték vége után 60 nappal.

Magánélet: A nyereményjáték részeként Ön által benyújtott összes információt a Szponzor adatvédelmi irányelveinek megfelelően kezeljük (elérhető a http://luminamedia.com/privacy-policy/ címen).

Ezt a nyereményjátékot nem a Facebook szponzorálja, hagyja jóvá és nem adminisztrálja, és a Facebook semmilyen módon nem kapcsolódik a nyereményjátékhoz. Tudomásul veszi, hogy a Lumina Media-nak szolgáltat információkat, és nem a Facebook-nak. A nyereményjátékkal kapcsolatos minden kérdést, észrevételt vagy panaszt a Lumina Media-nak kell címezni, nem pedig a Facebook-nak. A Facebook a Facebook, Inc. bejegyzett védjegye.